Fortsätt till huvudinnehåll

Reiki

Vad är Reiki?

Reiki är en naturlig och enkel healingmetod som gör att man kan ta upp mer livsenergi. 
Reikimetoden vitaliserar livskraften och balanserar energierna i kroppen. Denna naturliga helande energi strömmar i kraftfull och koncentrerad from genom Reikigivarens händer. Handpåläggningen leder den helande energin in i mottagarens kropp. Reikigivaren används som en kanal för den universella livsenergin.

Vad åstadkommer Reiki?

Reiki kan bidra till alla typer av helande och det lindrar ofta smärtor och akuta symptom mycket snabbt. Det har också ett positivt inflytande på andlig tillväxt. Efter en behandling kan du känna dig mycket mer klartänkt i fråga om saker och ting och uppleva att du har fått en fördjupad insikt i de speciella frågor och problem du står inför. Reiki kan då hjälpa dig att göra de rätta förändringarna och fatta de rätta besluten i ditt liv om det är vad du behöver eller vill uppnå.
Reiki påverkar varje människa olika men det  gör alltid verkan där mottagaren bäst behöver det. Det finns emellertid en del effekter som upplevs av alla. Vi får ny energi i stället för den vi förbrukat i det dagliga livet så att den obalans som blir resultatet när vi känner oss trötta och helt slut och som kan påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt kan rättas till.
Om du lider av stress kan du reagera med fysiska symptom såsom huvudvärk, magont, ständiga förkylningar, njursmärtor och allmänna matsmältningsrubbningar. Dessa symptom är uttryck för svår negativ stress vilket lett till att ditt energisystem hamnat i obalans.


Reiki
För att lindra detta måste man förnya sitt energiförråd. Det kan till exempelvis röra sig om ett sänkt immunförsvar eller ett försvagat organ som inte orkar fungera som det ska och som behöver laddas med extra energi. Reiki kan balansera energierna i kroppen och hjälpa dig att släppa taget och slappna av för att därigenom minska stressen. Samtidigt gynnar  det utvecklingen av positiva reaktioner i stressfyllda situationer. Det är med andra ord inte bara symptomen utan också orsakerna som kan helas.
Reiki stärker och harmoniserar immunsystemet. Vi förbrukar hela tiden livsenergi utan att återställa den. Reiki hjälper oss att fylla på och öka vår energi och bidrar på det sättet till att skapa en frisk kropp.

Så påverkar Reiki känslorna.

När du får Reikibehandlingar eller deltar i en Reikikurs kan dina känslor bli djupt påverkade. Emotionella blockeringar upplöses ofta och du kommer i närmare kontakt med känslor som du kanske har undertryckt i det förflutna exempelvis sorgsenhet eller vrede. Det är viktigt att acceptera dessa känslor. De är energier som förvandlar sig till kreativa krafter så fort du erkänner dem och ger dem uppmärksamhet och låter dem komma till uttryck. Reiki hjälper dig att bli mer medveten om inre processer; både känslomässigt och mentalt. Den vanligaste upplevelsen vid en Reikibehandling är en känsla av frid, avslappning och trygghet.

Är Reiki alltid ofarligt?

Syftet med Reiki är att förse kroppen med extra energi som den kan använda för att hela sig själv. Reiki är ofarligt att använda vilken sjukdom mottagaren än lider av men man bör dessutom alltid söka hjälp hos någon specialistläkare. Reiki ställer inga diagnoser och är avsett att användas som en kompletterande läkemetod. När det gäller akuta sjukdomar som inflammationer, influensa, förkylningar, matsmältningsbesvär, gallsten, njursten, ryggont och huvudvärk verkar Reiki ofta mycket snabbt och direkt genom att lindra smärtan och påskynda läkningsprocessen. Reiki kan också användas direkt som första hjälpen eftersom det kan stoppa blödningen i öppna sår och har ett mycket lugnande inflytande på det centrala nervsystemet, särskilt när människor befinner sig i chock efter en olyckshändelse. Med Reiki kan man också lindra besvär orsakade av allergier, ledinflammationer och andra kroniska åkommor. 


Reiki

Hur ofta?

Man brukar rekommendera 3 behandlingar inom första till andra veckan och därefter en behandling i veckan. Varje behandling tar ca 1 timme.
Behandlingen går till så att Reikiterapeuten lägger händerna på olika positioner på kroppens fram och baksida medan man ligger fullt påklädd på en behandlingsbänk.
Varje behandling kostar 500:- och efter 5 behandlingar får man en behandling utan kostnad.
Har du några frågor eller är intresserad av en behandling så kontakta mig.

                                                                 Dick Scott sv

                                                        
Dipl. Reiki Master 
Utbildad i Usui Reiki 
System of Natural Healing

                                                                  Healing Center

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

God Guides Christian to Reiki

by Robin Littlefeather Hannon
Hello everyone,

I would like to share this with you. Perhaps this story might be of some help to others like myself. I am a Reiki professional who also happens to have a degree in Divinity. I was a lay minister, healer, and deliverance minister in the born again circles from 1980-1992. As well I also was involved in the music ministry for the same number of years. In 1992 I developed a crippling herniation in my back. This went on for several years before it was found because the herniation had gone into the spinal canal. During that time my church basically went on a rampage against me. I was not healed no matter how positive my confession, nor how many times hands were laid on me. Eventually the church questioned the quality of my faith and commitment. I was shamed, blamed for my illness, and eventually stripped of my ministry and asked to step down. This was a devastating blow as you can imagine. I was incredibly wounded and spent many years hermitiizin…

Create miracles in your life…

Dear Readers! :)

You never forget the day that changes your life.

For me it was when I had my first ever session with a Reiki
master.

When I first heard about it, I had excruciating pain in my
lower back, and was popping enough pain killers to kill a
horse.

But I was desperate.

(Really desperate)

So when a friend suggested I met his “Healer”, my eyes
rolled back in my head, but I still went along.

You see, I had visions of some crackpot who would wave
incense around my head while he muttered to himself…

…and then charged me for it!

But when we got there it was a different story.

All I saw was a little old man with a table.

He motioned for me to lie down and I did. Then…something
happened. I felt a warmth right where my back pain was…and
then…a slight vibration.

And all of a sudden the tension, anxiety and stress drained
out of my body.

The whole experience was life changing and I can still
remember laying down on that table as if it was yesterday.

[If you're interested to learn mo…

Become a Reiki Master in 2 Days...

Dear Readers :)

Let me start by asking you this simple question...

Ever dreamt of becoming a Skilled Healer with the
ability to heal yourself and others?

A Reiki Master?

Well, if you’re like most people...

...you’re probably saying, “yes, of course”.

But, there are only two things stopping you...

Time And Money.

Look anywhere, you’ll find many ways of learning
Reiki.

Internet Courses and Local Reiki Classes among
others...

...All of which have something in common:

They charge Thousands of Dollars...

...and require years of grueling training.

After all, doesn’t mastery in ANYTHING require that?

Well, it turns out, NOT REALLY?This guy, Owen Coleman, a Reiki Master himself,
teaches people to become Reiki Masters.

And HATES the idea that it should take a long time
and be expensive.

And with his research, he uncovered WHY it should
be EASY and FAST to start producing Reiki results.

In as little as 48 hours.

The more you use it, the better you get.

But most people spend over a YEAR to get …