Fortsätt till huvudinnehåll

Reiki

Vad är Reiki?

Reiki är en naturlig och enkel healingmetod som gör att man kan ta upp mer livsenergi. 
Reikimetoden vitaliserar livskraften och balanserar energierna i kroppen. Denna naturliga helande energi strömmar i kraftfull och koncentrerad from genom Reikigivarens händer. Handpåläggningen leder den helande energin in i mottagarens kropp. Reikigivaren används som en kanal för den universella livsenergin.

Vad åstadkommer Reiki?

Reiki kan bidra till alla typer av helande och det lindrar ofta smärtor och akuta symptom mycket snabbt. Det har också ett positivt inflytande på andlig tillväxt. Efter en behandling kan du känna dig mycket mer klartänkt i fråga om saker och ting och uppleva att du har fått en fördjupad insikt i de speciella frågor och problem du står inför. Reiki kan då hjälpa dig att göra de rätta förändringarna och fatta de rätta besluten i ditt liv om det är vad du behöver eller vill uppnå.
Reiki påverkar varje människa olika men det  gör alltid verkan där mottagaren bäst behöver det. Det finns emellertid en del effekter som upplevs av alla. Vi får ny energi i stället för den vi förbrukat i det dagliga livet så att den obalans som blir resultatet när vi känner oss trötta och helt slut och som kan påverka oss fysiskt, emotionellt och mentalt kan rättas till.
Om du lider av stress kan du reagera med fysiska symptom såsom huvudvärk, magont, ständiga förkylningar, njursmärtor och allmänna matsmältningsrubbningar. Dessa symptom är uttryck för svår negativ stress vilket lett till att ditt energisystem hamnat i obalans.


Reiki
För att lindra detta måste man förnya sitt energiförråd. Det kan till exempelvis röra sig om ett sänkt immunförsvar eller ett försvagat organ som inte orkar fungera som det ska och som behöver laddas med extra energi. Reiki kan balansera energierna i kroppen och hjälpa dig att släppa taget och slappna av för att därigenom minska stressen. Samtidigt gynnar  det utvecklingen av positiva reaktioner i stressfyllda situationer. Det är med andra ord inte bara symptomen utan också orsakerna som kan helas.
Reiki stärker och harmoniserar immunsystemet. Vi förbrukar hela tiden livsenergi utan att återställa den. Reiki hjälper oss att fylla på och öka vår energi och bidrar på det sättet till att skapa en frisk kropp.

Så påverkar Reiki känslorna.

När du får Reikibehandlingar eller deltar i en Reikikurs kan dina känslor bli djupt påverkade. Emotionella blockeringar upplöses ofta och du kommer i närmare kontakt med känslor som du kanske har undertryckt i det förflutna exempelvis sorgsenhet eller vrede. Det är viktigt att acceptera dessa känslor. De är energier som förvandlar sig till kreativa krafter så fort du erkänner dem och ger dem uppmärksamhet och låter dem komma till uttryck. Reiki hjälper dig att bli mer medveten om inre processer; både känslomässigt och mentalt. Den vanligaste upplevelsen vid en Reikibehandling är en känsla av frid, avslappning och trygghet.

Är Reiki alltid ofarligt?

Syftet med Reiki är att förse kroppen med extra energi som den kan använda för att hela sig själv. Reiki är ofarligt att använda vilken sjukdom mottagaren än lider av men man bör dessutom alltid söka hjälp hos någon specialistläkare. Reiki ställer inga diagnoser och är avsett att användas som en kompletterande läkemetod. När det gäller akuta sjukdomar som inflammationer, influensa, förkylningar, matsmältningsbesvär, gallsten, njursten, ryggont och huvudvärk verkar Reiki ofta mycket snabbt och direkt genom att lindra smärtan och påskynda läkningsprocessen. Reiki kan också användas direkt som första hjälpen eftersom det kan stoppa blödningen i öppna sår och har ett mycket lugnande inflytande på det centrala nervsystemet, särskilt när människor befinner sig i chock efter en olyckshändelse. Med Reiki kan man också lindra besvär orsakade av allergier, ledinflammationer och andra kroniska åkommor. 


Reiki

Hur ofta?

Man brukar rekommendera 3 behandlingar inom första till andra veckan och därefter en behandling i veckan. Varje behandling tar ca 1 timme.
Behandlingen går till så att Reikiterapeuten lägger händerna på olika positioner på kroppens fram och baksida medan man ligger fullt påklädd på en behandlingsbänk.
Varje behandling kostar 500:- och efter 5 behandlingar får man en behandling utan kostnad.
Har du några frågor eller är intresserad av en behandling så kontakta mig.

                                                                 Dick Scott sv

                                                        
Dipl. Reiki Master 
Utbildad i Usui Reiki 
System of Natural Healing

                                                                  Healing Center

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

How to Heal your Body, Mind and Soul

How to Heal your Body, Mind and Soul Written by Jafree Ozwald and Margot Zaher www.EnlightenedBeings.com Your body is an amazing healing machine that has automatic processes built into it to ensure that it maintains a state of perfect health.  Science has found that your body's cells naturally regenerate themselves at different speeds, depending upon where they are located in the body.  For instance, the cells of the eye take only 48 hours to regenerate themselves, whereas the cells of the liver take about 6 weeks to completely replicate themselves.  In one year from today, your entire body will contain 100% brand new cells where you will physically not be the same person that you are today!   Now you may be wondering how can a person create or maintain any illness past one year if every cell in the body will be completely regenerated and brand new?  Doctor Deepak Chopra asked the same question and through extensive research found an amazing discovery.  The reason unhealthy cells co…

Create miracles in your life…

Dear Readers! :)

You never forget the day that changes your life.

For me it was when I had my first ever session with a Reiki
master.

When I first heard about it, I had excruciating pain in my
lower back, and was popping enough pain killers to kill a
horse.

But I was desperate.

(Really desperate)

So when a friend suggested I met his “Healer”, my eyes
rolled back in my head, but I still went along.

You see, I had visions of some crackpot who would wave
incense around my head while he muttered to himself…

…and then charged me for it!

But when we got there it was a different story.

All I saw was a little old man with a table.

He motioned for me to lie down and I did. Then…something
happened. I felt a warmth right where my back pain was…and
then…a slight vibration.

And all of a sudden the tension, anxiety and stress drained
out of my body.

The whole experience was life changing and I can still
remember laying down on that table as if it was yesterday.

[If you're interested to learn mo…

Releases healing energy through the palm of his hands...

Dear Readers :)

Yes...I've just found out about an amazing secret
discovered by a middle-aged construction worker.

...where he releases healing energy through the palm of
his hands and cures diseases and ailments just by
touching them.

[Read about his amazing story over here.]

Imagine being able to...

- Heal yourself and others, ease chronic pain or any
persistent physical distress and create mind-body
balance at will.

- Release stress, help gain back self-confidence,
self-esteem and self-control as you continue to
increase your skill and your healing powers.

- Use your natural ability to "Channel" your life-force
energy to heal your family, friends and yourself.

- Suddenly feel a sense of deep relaxation if you are
stressed, a clarity of mind you have not had in years —
or maybe even decades.

[That and more is all possible with this.]

Yours Truly,

Reiki Master